Úvod z knihy Sexuální síla aneb okřídlený drak

Okřídlený drak

Bytost hada či draka, jejíž symbolika je ve většině kultur téměř stejná, nalézáme ve všech lidových tradicích, v pohádkách i mytologiích. Bezpočet pohádek vypráví o drakovi, který se zmocní krásné, nevinné a čisté princezny a drží ji na zámku v zajetí. Ubohá princezna pláče, chřadne a prosí Nebesa, aby ji seslaly zachránce. Avšak všechny rytíře, kteří ji přijdou vysvobodit, drak jeden po druhém sežere a zmocní se jejich bohatství, které hromadí v zámeckých sklepeních. Leč jednoho krásného dne přijede rytíř, princ mnohem vznešenější, krásnější a čistější, než všichni ostatní, kterému jedna kouzelnice prozradila tajemství, jak draka porazit: odhalila mu drakovu slabinu, kdy a jak může draka spoutat či zasáhnout… A tak tento princ, dobře vybaven zbraněmi a vědomostmi, nakonec nad drakem zvítězí. Osvobodí princeznu a sladce se políbí! Všechny poklady, shromažďované po staletí v zámku, patří nyní tomuto rytíři, krásnému princi, který díky svým znalostem a své čistotě zvítězil. No a potom spolu vylezou na draka, a vzlétnou až ke hvězdám. Většinou se domníváme, že tyto pohádky jsou určené jen dětem, avšak ve skutečnosti se jedná o iniciační příběhy, pro jejichž pochopení je třeba znát vědu o symbolech. Drak není nic jiného než sexuální síla. Zámek symbolizuje lidské tělo a nešťastná princezna, která se stala vězněm špatně ovládané sexuální energie, je duše. A nakonec rytíř, to je „Já“, duch člověka. Zbraně, které mu slouží k překonání draka, jsou zbraně ducha – síla vůle a vědomosti, použité ke kontrole této energie. A když se drak ovládne, stane se služebníkem člověka, koněm, který slouží k vesmírným projížďkám, poněvadž tento drak má křídla. Drak je zobrazován s hadím ocasem, symbolem podzemních sil, ale také s křídly. No ano, věčná řeč symbolů je tak jasná a jednoduchá!

Obdobnou variantu tohoto příběhu můžeme najít v mýtu o Theseovi. Ariadna dala Theseovi zlatou nit, díky níž dokázal projít labyrintem, zabít Minotaura a pak znovu najít cestu z labyrintu ven. Minotaurus je dalším představitelem sexuální síly, silného a plodného býka, tedy nižší přirozenosti, která má být zapřáhnuta, stejně jako býk, k obdělávání půdy. Labyrint má zde stejný význam jako zámek: je to fyzické tělo. A Ariadna představuje vyšší duši, jež ukazuje člověku cestu k vítězství.

V židovských a křesťanských tradicích je drak srovnáván s ďáblem, říká se, že je cítit sírou. Všechny zápalné produkty, jako je benzin, olej, střelný prach, různé plyny, které vyvolávají plameny a exploze, ty všechny jsou tímto oheň – chrlícím drakem v přírodě. Tohoto draka, který existuje také v člověku, lze srovnat s hořlavinou. Pokud ho člověk dovede používat, bude poháněn vzhůru, avšak v opačném případě, protože je nevědomý, nedbalý či slabý, bude stržen do propasti nebo spálen na prach.

Design and programing by Rák Kálmán based on template of Svetainių kūrimas