Knihy

Nové!!! Vyšla kniha Zlatá pravidla pro každodenní život. V sekci Myšlenky, texty z ní naleznete několik stran.

Připravované tituly:

Myšlenky pro každý den (365 stručných a inspirujících myšlenek pro jednotlivé dny roku)plánované vydání na rok 2017


V českém jazyce vyšly následující tituly:

Zlatá pravidla pro každodenní život

Obsahem knihy jsou stručné myšlenky hovořící o každodenních situacích a jejich možných řešeních.

(180 Kč)

Strom poznání dobrého a zlého

Obsah: Dva stromy Ráje – Dobro a zlo, dvě síly, které točí kolem života – Nad pojmy dobra zla – Podobenství o pleveli mezi pšenicí – Filozofie jednoty – Tři velká pokušení – O nežádoucích – O sebevraždě – Přemoci zlo láskou a světlem – Vítězství nad zkouškami vyžaduje duchovní posilování
(140 Kč)


Člověk strůjcem svého osudu

Obsah: Zákon příčin a následků – „Oddělíš jemné od hrubého“ – Vývoj a stvoření – Lidská a Boží spravedlnost – Zákon vzájemného působení – Zákony přírody a zákony morální – Zákon záznamu – Reinkarnace
(180 Kč)


Nový pohled na Evangelia

Obsah: „Mladé víno se nedává do starých měchů“ – „Jestliže nebudete jako děti“ – Nepoctivý správce – „Ukládejte si poklady“ – „Vstupte úzkými dveřmi“ – „Ať ten, kdo je na střeše“ – Utišená bouře – „První budou poslední“ – Podobenství o deseti pannách – „Věčný život“
(momentálně rozebráno, reedice je plánována)


O lidské a božské přirozenosti

Obsah: Lidská přirozenost… či přirozenost zvířecí? – Nižší přirozenost, obrácený obraz vyšší přirozenosti – Hledání naší pravé identity – Jak uniknout omezení nižší přirozenosti – Slunce, symbol božské přirozenosti – Využívat zdroje nižší přirozenosti a ovládat ji – Dokonalost přichází s vyšší přirozeností – Hlas božské přirozenosti – Člověk se může rozvinout, jen když používá svou vyšší přirozenost – Jak v sobě a u druhých podpořit projevy vyšší přirozenosti – Návrat člověka k Bohu
(140 Kč)


Semena štěstí

Obsah: Štěstí: Dar, který musí být zušlechťován – Štěstí není potěšení – Štěstí se nachází v práci – Filosofie úsilí – Světlo přináší štěstí – Smysl života – Mír a štěstí – Abyste byli šťastní, buďte živí! – Povznést se nad okolnosti – Rozvíjet vnímavost k Božskému světu – Země Kanaánská – Duch stojí nad zákony osudu – Štěstí hledejte nahoře – Pátrání po štěstí, pátrání po Bohu – Štěstí není pro egoisty – Dávejte bez očekávání něčeho na oplátku – Milujte, aniž byste požadovali lásku na oplátku – O prospěšnosti nepřátel – Zahrada duší a duchů – Sjednocení na vyšších úrovních – My sami jsme tvůrci naší budoucnosti
(140 Kč)


Sexuální síla – okřídlený drak

Obsah: Okřídlený drak – Láska a sexualita – Sexuální síla je nezbytná pro život na zemi – Rozkoš (I Nevyhledávejte rozkoš, neboť vás zbídačí – II Nahraďte rozkoš prací – Nebezpečí tantrické jógy – Milujte a nečekejte až budete milováni – Láska je všude ve vesmíru – Duchovní láska je vyšší stupeň naší výživy – Vysoký ideál transformuje sexuální energii – Otevřete svou lásku vyšší stezce
(180 Kč)


Síla myšlenky

Obsah: Realita duchovní práce – Jak smýšlet o budoucnosti – Psychické znečištění – Život a proudění myšlenek – Jak se myšlenka realizuje ve hmotě – Najít rovnováhu mezi materiálními a duchovními prostředky – Síla ducha – Několik zákonů duchovní činnosti – Zbraně myšlenky – Síla koncentrace – Základy meditace – Tvořivá modlitba – Hledání vrcholu
(180 Kč)


Pravda, plod moudrosti a lásky

Obsah: Hledání pravdy – Pravda, dcera moudrosti a lásky – Moudrost a láska: světlo a teplo – Žákova láska, Mistrova moudrost – Jádro pravdy – „Já jsem cesta, pravda a život“ – Modrý paprsek pravdy – Opravdu pravdivá pravda – Zůstat věrný pravdě – „Proti gustu žádný dišputát“ – Svět objektivní a svět subjektivní – Nadřazenost subjektivního světa – Pokrok vědecký a pokrok morální – Pravda vědecká a pravda života – Vidět vše jako poprvé – Sen a skutečnost – Pravda se nachází nad dobrem a zlem – Pravda vás osvobodí
(180 Kč)


Svoboda je vítězstvím ducha

Obsah: Psychická struktura člověka (místo a činnost ducha)… – Vztahy mezi duchem a tělem – Osud a svoboda – Smrt osvoboditelka – Člověk je svobodný skrze svobodu Boha – Pravá svoboda je v odevzdání – Svoboda vyžaduje omezení – Anarchie a svoboda – O pojmu hierarchie – Vnitřní synarchie
(180 Kč)

Cesta ticha

Obsah:Hluk a ticho - Uskutečnění vnitřního ticha – Nechte starosti za dveřmi – Cvičení: jíst v tichu – Ticho je zásobárnou energií – Obyvatelé ticha – Harmonie, podmínka vnitřního ticha – Ticho, podmínka pro myšlenku Hledání ticha, hledání středu – Slovo a slovo – Mistrova tichá řeč – Hlas ticha, hlas Boží – Co nám vyjevuje hvězdná obloha – Tichá místnost

(180 Kč)


Při telefonickém či e-mailovém kontaktu lze domluvit množstevní slevu či jiné výhody.


Design and programing by Rák Kálmán based on template of Svetainių kūrimas